19/07. Piraeus-Astypalaia23/07. Astypalaia Costal24/07. Astypalaia-Milos26/07. Milos PGC27/07. Milos-Sounio29/07. Price Giving Ceremony