Night Half Marathon by Chara KikaNight Half Marathon by Roula ThomoglouNight Half Marathon & 5 Km by Lefteris TsinarisNight Half Marathon & 5 Km by Nikos Alevromytis