Leg_1. Chalkida-LimniLeg_2. Oreoi InshoreLeg_3. Oreoi-PsaropouliLeg_4. Psaropouli-KymiOverall Prize Giving Ceremony